Zapisnik sa sednice akcionara 27.06.2013.

ZAPISNIK SA REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ,, BORAC,, AD ŠURJAN

Redovna, godišnja sednica Skupštine akcionara P.P. "Borac" ad Šurjan održana je dana 27.06.2013. godine sa početkom u 7.00 časova u prostorijama Društva "Ekonomiji".

Više informacija o održanoj Skupštini možete pročitati ili preuzeti ovde.