I REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Dana, 27.06.2012. godine održana je I redovna godišnja skupština PP “Borac“ ad Šurjan.

Zapisnik sa održane Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ”BORAC” AD ŠURJAN možete pogledati ili preuzeti ovde.

 

Donete odluke sa održane Skupštine akcionara POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ”BORAC” AD ŠURJAN možete pogledati ili preuzeti ovde.

 

STATUT POLJOPRIVREDNOG PREDUZEĆA ,, BORAC,, AD ŠURJAN možete pogledati ili preuzeti ovde.

UGOVOR O ORGANIZOVANJU PP "BORAC" AD ŠURJAN RADI USKLAĐIVANJA SA ZAKONOM O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA možete pogledati ili preuzeti ovde.