GODIŠNJI IZVEŠTAJ JAVNOG DRUŠTVA

Na osnovu člana 50. Zakona o tržištu kapitala („Sl. glasnik RS“ br. 31/2011) i odredbi Pravilnika o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnji i kvartalnih izveštaja („Sl. glasnik RS“ br. 14/2012), P.P.“BORAC“ a.d. iz Šurjana MB.: 08057729, šifra delatnosti.: 0111 objavljuje sledeći:

 Prilog tome su:

1. Godišnji izveštaj javnog društva koji možete pogledati ili preuzeti ovde.

2. Izveštaj nezavisnog revizora koji možete pogledati ili preuzeti ovde.