Izveštaj i odluke PP „BORAC“ AD Šurjan

Poljoprivredno preduzeće „Borac“ AD iz Šurjana, Odbor direktora usvojio je Odluku o sazivanju Skupštine akcionara 25. maja 2018. godine.

Izvestaj o sazivanju Skupstine akcionara možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o konsolidovanom finansijskom izvestaju za 2016. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o konsolidovanom finansijskom izvestaju za 2017. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o odobravanju finansijkog izvestaja za 2017. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

Odluka o izboru revizora za finansijki izvestaj za 2018. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.

ZAPISNIK SA REDOVNE SKUPŠTINE AKCIONARA 2016

Zapisnik sa redovne Skupštine akcionara poljoprivrednog preduzeća "BORAC" iz Šurjana možete pogledati ili preuzeti ovde.

Finansijski izveštaj poljoprivrednog preduzeća "BORAC" iz Šurjana za 2015. godinu možete pogledati ili preuzeti ovde.